Rullan

Rullan är namnet på en ”universalvagn”  för gående,  en felande länk i transportsystemet.

Den gör det möjligt att klara matinköp och andra ärenden utan bil  – blir en del i bostadens kretslopp : sorterat avfall ut, mat och varor in  – stöder den närbelägna handeln  – kan underlätta tågresor  – kan göra nytta i hemtjänst, i gruppboenden och i barnomsorg  – kan fungera som gåstöd och bärhjälp för många äldre  – blir i kombination med bilpool eller bilhyra ett alternativ till egen bil för många tätortshushåll.

Intresseanmälningar / beställningar för nästa serie tas emot och blir ett betydelsefullt stöd för utvecklingen! Priset blir ca 4000 kr och leveranstiden beroende på efterfrågan. Om du kan anvä nda Rullan för att ersätta bilresor, och du räknar med 20 kr/mil i driftskostnader för en bil, så har du tjänat in kostnaden efter 200 mil. Eller: priset motsvarar bara ca 5 tankar bensin!